PARNET – partnerská síť


Proběhlé akce, 2018/2019

Inovační burza Nové materiály a technologie pro praxi

Dne 20. února 2019 se konala v prostorách Hotelu Clarion v Ústí nad Labem. Hlavním cílem tohoto setkání bylo propojit společné úsilí k prolomení bariér mezi akademickou a podnikatelskou sférou, a vyměnit si tak aktuální znalosti

Další akce

Dne 12. května 2019 navštívil PřF spoluzakladatel společnosti Xamarin Developers Group Czech a držitel titulu Microsoft Most Valuable Professional v oblasti Visual Studio Vojtěch Mádr. Součástí jeho návštěvy byla i přednáška Úvod do Xamarinu a Xamarin Forms.

Dne 2. 11. 2019 proběhla přednáška Ing. Jana Holase, vedoucího pracovníka ve společnosti Process Automation Solutions s.r.o., s názvem Automatizace technologických procesů. Přednáška byla zaměřena na správnou inženýrskou praxi v oblasti automatizace technologických procesů. Společnost byla prezentována i formou ukázek referenčních projektů.

Dne 2. 12. 2019 byla na půdě PřF uspořádána přednáška společnosti MIBCON a.s. s názvem „Podnikové systémy aneb úvod do podnikových systémů a aktuální trendy SAP“. Přednášku vedli Jan Hadač a Jindřich Josefus ze společnosti MIBCON a.s.

Dne 18. prosince 2019 proběhla na PřF UJEP přednáška s názvem Úvod do světa hackingu. Přednášejícím byl Petr Váchal, bezpečnostní analytik společnosti COM PLUS CZ a.s.