PARNET – partnerská síť

Nanostůl, prosinec 2013

Dne 4.12.2013 se uskutečnilo setkání zástupců firmy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem (dále jen Spolchemie) se zástupci Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen PřF UJEP).

Za Spolchemii se setkání zúčastnili ing. Marie Logrová, tisková mluvčí, Ing. Petr Hetto, personální ředitel a Ing. Tomáš Loubal, vedoucí oddělení výzkumu, za PřF UJEP zástupci vedení PřF UJEP, projektový tým projektu PARNET – partnerská síť, zástupci kateder fyziky, chemie, biologie a Ústeckého materiálového centra PřF UJEP a zástupci studentů studijního oboru Aplikované nanotechnologie.

PřF UJEP a Spolchemie již dlouhá léta spolupracují zejména v oblasti chemie, ponejvíce pak na různých popularizačních akcích, ojediněle i při plnění odborných úkolů.

Tentokrát se setkání uskutečnilo v souvislosti s akreditací nového studijního oboru Aplikované nanotechnologie na PřF UJEP, jak v bakalářské, tak navazující magisterské i doktorské formě studia. Cílem bylo nalézt vhodné styčné plochy pro možnou spolupráci i v oblasti nanotechnologií.

Součástí setkání byly stručné prezentace možností vědy a výzkumu na PřF, které přednesli doc. Jaroslav Pavlík, děkan PřF UJEP, prof. Pavla Čapková, proděkanka pro vědu a zahraniční vztahy PřF UJEP a RNDr. Marek Malý. Poté následovaly příspěvky hostů ze Spolchemie. Následně proběhla exkurze do vybraných laboratoří PřF zabývající se přípravou a charakterizací nanomateriálů a diskuze o případných možnostech spolupráce.

Po těchto prvotních vzájemných informacích vykrystalizovala nějaká vhodná témata a oblasti a je třeba je již konkrétně rozpracovat. Proto se v lednu 2014 uskuteční další setkání v menším obsazení, ale již nad konkrétními tématy.