PARNET – partnerská síť

Aktuality

V přípravě jsou nové brožury pro studenty katedry geografie. Brožura bude sloužit k představení projektu mezi studenty, kteří se tak dozvědí o možnostech využití projektu PARNET - partnerská síť (stáže, praxe, ...)

 

Společně se začátkem akademického roku budou opět, díky projektu PARNET - partnerská síť, podpořeni studenti Přírodovědecké fakulty. Studenti mají možnost zúčastnit se stáží a praxí v partnerských společnostech, což jim po absolvování studia zajistí lepší uplatnitelnost na trhu práce. Dále budeme pokračovat v organizaci osvědčených Kulatých stolů, které výrazně napomáhají k budování sítí mezi akademickým a firemním prostředím.

 

Připravujeme:

Kulatý stůl v oboru Nanotechnologie + možnosti spolupráce ÚMC PřF UJEP

O podrobnostech akce Vás budeme brzy informovat.