PARNET – partnerská síť

Informace o projektu

Od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2014 byl na Přírodovědecké fakultě UJEP realizován projekt
CZ.1.07/2.4.00/17.0131 „PARNET - partnerská síť".
Jedná se o projekt MŠMT podpořený státním rozpočtem ČR a Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě).

Cílem je vybudování sítě spolupracujících institucí v ČR i v zahraničí, díky níž se budou realizovat společné projekty, studijní stáže a praxe.

Nabídky stáží a praxí na prestižních pracovištích vysokých škol a jiných institucí byly poskytnuty studentům druhých a třetích ročníků, kteří tak mají možnost vyzkoušet si kvalifikovanou práci u potenciálních budoucích zaměstnavatelů. Vytvoření sítě spolupracujících institucí pozitivně působí nejen v oblasti vzdělávání studentů, ale rovněž i v aplikační sféře, kde jsou teoretické poznatky využívány v praxi. Naopak informace a zkušenosti z aplikační sféry předají studentům a pedagogům na společných seminářích odborníci z praxe, kteří tím přispějí k naplnění plánované dlouhodobé spolupráce vysokých škol, podniků, výzkumných a vývojových pracovišť.

V rámci projektu se pravidelně konají informační semináře pro studenty (o možnostech praxí a stáží) a pro pracovníky UJEP (o možnostech partnerské spolupráce). Součástí jsou i workshopy a kulaté stoly se zástupci institucí, jejichž cílem je dlouhodobá spolupráce v ČR i v zahraničí.

loga.jpg