PARNET – partnerská síť

Kalendář akcí

Přehled uplynulých akcí

Název Termín Místo konání Kontaktní osoba

Kulatý stůl kateder informatiky, geografie, fyziky a matematiky 26.4.2012 CS502 Ing. Barilla Mgr. Šlajchrt

Mezinárodní setkání se zástupci vzdělávacích institucí z Litvy 20.1.2012 CS502 Dr. Farský

Informační seminář doc. Sergeje Babičeva o zahraniční stáži na Ukrajině (stáž v prosinci 2011)   18.1.2012 KFy PřF UJEP Doc. Babičev

Slavnostní otevření Laboratoře rentgenové strukturní analýzy + Kulatý stůl v oborech chemie, fyziky a bilogie, v rámci Mezinárodního roku chemie 8.12.2011 PřF UJEP (CN 111+CS 502) Dr. Kolská, Mgr. Pohajdová

Seminář katedry fyziky 1.12.2011 PřF (učebna 345) Doc. Novotný, Dr. Kormunda

Slavnostní setkání nejlepších účastníků krajského kola CHO s představiteli Ústeckého kraje a generálního partnera Mezinárodního roku chemie v ČR Unipetrol, pořádali KÚÚK, PřF UJEP 13.12.2011 PřF UJEP Dr. Kolská

Slavnostní zahájení výstavy výtvarné Soutěže Chemie kolem nás pořádaná KÚÚK 30.11.2011 PřF UJEP Dr. Kolská

Týden geografie 14.-16.11.2011 PřF (KGEO) Mgr. Raška

Den kariéry 24.11.2011 UJEP Bc. Komínová

Den otevřených dveří PřF UJEP 3.11.2011 PřF UJEP Ing. Kuba

Seminář KFY 3.11.2011 PřF (učebna 345) Doc. Novotný, Dr. Kormunda

Kulatý stůl v oboru biologie 25.10.2012 CS502, PřF UJEP, České mládeže 8 Mgr. Jan Malý, Ph.D. malyjalga@seznam.cz

4. pracovní setkání k možnostem regionální, meziregionální a mezinárodní spolupráce v chemickém průmyslu 13.11.2012 v budově A, místnost 208, Krajského úřadu Ústeckého kraje,Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí n. Labem Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. zdenka.kolska@ujep.cz Mgr. Blanka Pohajdová blanka.pohajdova@ujep.cz

Odborná přednáška přednášející: Dr. Uwe Beck, Federal Institute for Materials Research and Testing, Berlín, Německo název přednášky: Practical Aspects of Ellipsometric Thin Films Measurement and Data Evaluation 15.11.2012 KFY PřF UJEP, CN345; dr. Martin Kormunda martin.kormunda@ujep.cz

Kulatý stůl katedry geografie 12. 4.2013 Interhotel Bohemia; Mgr. Martin Šlajchrt martin.kormunda@ujep.cz

35. Český a Slovenský Kalorimetrický seminář, 27.-31.5.2013, hotelový komples Regent a Bohemia, Třeboň; pořádali Odborná sekce Chemické termodynamiky ČSCH; Univerzita Pardubice, MFF UK Praha, PřF UJEP Ústí nad Labem

1. Den Kariéry PřF UJEP, 19.3.2014; Mgr. B. Pohajdová, doc. Z. Kolská

Pozvánky a jiné dokumenty ke stažení