PARNET – partnerská síť

Proběhlé akce, 2014/2015

Exkurze, Pivovar Velké Březno, prosinec 2014

16.12. 2014 proběhla exkurze studentů studijních oborů Aplikované nanotechnologie, Informatika, Fyzika do Pivovaru Ve Velkém Březně, který patří do pivovarnické skupiny HEINEKEN. Exkurze se, kromě studentů, zúčasnily též prof. P. Čapková (proděkanka pro vědu PřF UJEP), Mgr. J. Maredová (P.R. PřF UJEP) a doc. Z. Kolská (Ústecké materiálové centrum PřF UJEP).

Exkurzi předcházela a v následujícíchh týdnech pak ještě doprovázela další jednání zástupců pivovaru se zástupci PřF UJEP o možné spolupráci.

 

DEN KARIÉRY 2015

Dne 25.3.2015 proběhl opět Den kariéry na PřF UJEP. Akce se zúčastnilo několik desítek studentů PřF UJEP. Studentům i pracovníkům PřF UJEP se tentokrát prezentovaly tyto firmy z regionu:

• WITTE Automotive Nejdek

• COM Plus, a.s.

• Měřičský ústav Litoměřice

• Process Automotive Solutions, s.r.o.

• Heros

• Enlogit, s.r.o.

• Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

 

 

Zakázky pro ÚMC a PřF UJEP

V rámci těchto zakázek byly stanoveny především různé povrchové vlastnosti materiálů partnerů s nimiž byly navázány kontakty v rámci projktu PARNET:

Např. PRECIOSA, a. s., Jablonec nad Nisou

FATRA, a. s.,  Napajedla

VŠCHT Praha

Univerzita Pardubice

 

Pracovní schůzky a porady

Nadále probíhají pravidelné schůzky ze zástupci firem, s nimiž byly navázány kontakty v rámci projektu PARNET

Pivovar Velké Březno

Měřičský Ústav Litoměřice

 

V regionu byla v dubnu 2015 podepsána tzv. Reginální sektorová dohoda pro Ústecký kraj pro obor chemického průmyslu. Tato dohoda byla sice vytvořena v rámci jiného projektu, ale spolupráce PřF UJEP - VŠCHT Praha se rozvinula právě díky projektu PARNET a společným Kulatým stolům.