PARNET – partnerská síť


Proběhlé akce, 2015/2016

 

DEN KARIÉRY 2016

Dne 23. 3. 2016 proběhl opět Den kariéry na PřF UJEP. Akce se zúčastnila více než stovka studentů PřF UJEP. Studentům i pracovníkům PřF UJEP se tentokrát prezentovaly tyto firmy z regionu:

.

Přednášky a semináře

 

Zakázky pro ÚMC a PřF UJEP

V rámci těchto zakázek byly stanoveny především různé povrchové vlastnosti materiálů partnerů s nimiž byly navázány kontakty v rámci projktu PARNET:

Nanovia s. r. o., Litvínov

Materialise Předlice

PRECIOSA, a. s., Jablonec nad Nisou

VŠCHT Praha

Univerzita Pardubice

 

Pracovní schůzky a porady

Nadále probíhají pravidelné schůzky ze zástupci firem, s nimiž byly navázány kontakty v rámci projektu PARNET

Materialise Předlice

Měřičský Ústav Litoměřice